Aerobik Arıtma Üniteleri

E-Bülten'e Kayıt

Atıksu bu ünitelerde blower veya yüzeysel aeratörler yardımı ile havalandırılarak organik maddelerin oksitlenmesi ile yeni hücrelerin oluşması sağlanmaktadır. Tüm havuzda hem tam karışım hemde homojen hava dağılımı sağlanacak şekilde tasarım gerçekleştirilir. Gereksiz işletme sarfiyatını önlemek amacı ile oksijenmetre veya biyolojik oksijen tüketimini ölçen analiz cihazları vasıtası ile havalandırma optimum şekilde ayarlanır.