Anaerobik Arıtma Üniteleri

E-Bülten'e Kayıt

Bu arıtma metodu aerobik yöntemlerle arıtıllması zor olan atıksu tiplerinde aerobik arıtma öncesinde uygulanır. Bununla birlikte atık suyun anaerobik arıtılması esnasında ortaya çıkan metan gazı ek bir enerji kaynağı oluşturulmakta ve bir katma değer sağlayarak arıtma tesisi yatırımı kendini amorti eder hale gelmektir.