Asit Cracking

E-Bülten'e Kayıt

pH ölçüm cihazı kontrolünde asit ve koagülant madde dozlaması yapılarak atık suyun pHı asit cracking işlemi için uygun aralığa getirilmekte ve atıksu içerisinde bulunan yağlar hızlı karıştırma eşliğinde emülsiyon kırma işlemine tabi tutulmaktadır. Söz konusu ünitelerde hızlı karıştırma işlemi için imalat programımızda bulunan türbin veya gemici tip karıştırıcıar kullanılmaktadır. Yine imalat programımızda bulunan kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri bu ünitelere adapte edilebilmektedir.