Paket Evsel Atıksu Arıtma Üniteleri, Tatil Köyleri için

E-Bülten'e Kayıt

Atıksu arıtma, çamur ve katı atık bertarafı ile üretilen ürünü daha masum kılıyoruz.
 
 
Artaş tasarımı atıksu arıtma tesisleri ile atıksuların en verimli ve optimum şekilde fiziksel, kimyasal, biyolojik yöntemlerle arıtılması sağlanır.