Bioenerji Üniteleri,Bioenerji Tesis Kurulumları,Organik Atık

E-Bülten'e Kayıt

Organik atıkları, yaşamı devam ettiren enerjilere çeviriyoruz.

 

Enerji; sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimi doğrudan etkileyen bir faktör olup, ülkemizin büyüme, kalkınma ve gelişme stratejilerinin belirlenmesinde vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.  Dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel enerji ihtiyaçlarının büyük kısmı fosil yakıtlar (kömür, doğal gaz ve petrol türevleri) tarafından karşılanmaktadır.  Bu yakıtların gerek sera gazı etkisi ile küresel ısınmaya yol açması gerekse sürdürülebilir enerji yönetimi noktasında önemli bir sorun haline gelmesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) kullanımı ve değerlendirilmesi alternatifini gün geçtikçe ortaya çıkarmaktadır. 

Biyoenerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları arasında kullanımı insanlık tarihinde çok eskilere dayanan, geniş bir üretim potansiyeli ve çeşitliliğe sahip olan bir enerji türüdür.  Biyogaz, biyodizel, biyoetanol ve biyokütle alternatifleri olarak değerlendirilme imkânı bulunan biyoenerji artan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılama noktasında hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ışığında önemini her geçen gün artırmaktadır.

Bu perspektif çerçevesinde ARTAŞ on yıla yakın bir süredir atık yönetimi alanında ülkemizde mevcut alternatif kaynaklarının doğru ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermektedir.  Sürdürülebilir bir çevre ve enerji çözümleri sağlama yetkinliğine sahip uzman kadromuz, uluslararası proje deneyimine sahip olup; kamu ve özel sektöre danışmanlık, mühendislik, dizayn ve program yönetimi alanlarında kalite ve güvene dayanan hizmetler sunmaktadır. 

Artaş, uluslararası firmalarla yaptığı know-how ve işbirliği anlaşmalarıyla Türkiye’nin Kayseri ve Diyarbakır gibi Büyükşehir belediyelerinin atıksu arıtma tesislerine biyogaz depolama ve yakma tesisleri kurmuştur.
 
Böylelikle, atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çamurlardan ve düzenli katı atık depolama tesislerinden çıkan yüksek metan içeriğine sahip biyogaz sızdırmaz membranlı ve yüzer tavanlı özel depolarda (Gas Holder) toplanır. Oluşan metanın enerji getirisine bağlı olarak elektrik üretiminde kullanılabilir, fazla gaz ise ’flare’lar ile yakılarak güvenli bir şekilde atmosfere verilir. 
 
detaylı bilgi için: www.atiktanenerji.com' u ziyaret edebilirsiniz