post-image

Artık geldiğimiz noktada suyu bir kez kullanıp atamayız | Raif Mermutlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Raif Mermutlu:
“Artık geldiğimiz noktada suyu bir kez kullanıp atamayız.
İklim değişikliği ile mücadele etmek için atık suların yeniden kullanılması çok önemli.
Türkiye’de bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için ileri atıksu arıtma tesislerine ihtiyaç var.”