post-image

Atıksu arıtım tesislerinde yan akım nedir? Yan akımın ayrı arıtılması enerji verimliliği için neden kritik öneme sahip?

Atıksu arıtma testislerinde yan akımın ayrı arıtılması, enerji verimliliğinin artırılması konusunda önemli bir potansiyel sunmaktadır. Yan akım, AAT’lerin çamur arıtma proseslerinde oluşarak arıtma tesisi başına geri beslenen akım olarak tanımlanmaktadır. Çamur fermantasyonu ve çürütücü ünitelerinden kaynaklanan yan akımın kirletici yükü organik azot, amonyum ve fosfat içeriği nedeniyle oldukça yüksektir.

Çamur çürütmenin yapıldığı AAT'deki toplam azot yükünün %15-20'sinin yan akım kaynaklı olduğu söylenebilir. (Fux vd., 2003). Yan akımdan kaynaklanan ilave azot yükü ana atıksu akımındaki KOİ/N oranını azalttığından dolayı biyolojik azot giderimi olumsuz etkilenmektedir (Jenicek vd., 2004). Bu sorunun üstesinden gelmek için yan akımın arıtma tesisi başına devredilmeden ayrı arıtılması tercih edilmektedir. Sahip olduğu yüksek amonyum konsantrasyonu ve düşük KOİ/N oranı sebebiyle yan akımın arıtılması için yenilikçi teknolojiler kullanılmaktadır. Bu teknolojiler arasında nitritasyon-denitritasyon ile nitritasyon-anaerobik amonyum oksidasyonu (deamonifikasyon) öne çıkmaktadır.

Kaynak:

Bu makalede bir kısmını alıntıladığımız, İstanbul Teknik Üniveristesi'nin değerli biliminsanları Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Güven ve Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından hazırlanan, ülkemiz ve gezegenimiz için çok değerli olduğunu düşündüğümüz Türkiye Bilimler Akademisi TUBA tarafından yayınlanan bu yayına bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/bilim-ve-dusun/TUBA-978-605-2249-97-0_ch15.pdf