post-image

Atıksuların yeniden kullanımı Türkiye için neden önemli?

Arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesisler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teşvik almaya hak kazanıyor. Özellikle ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara yüzde 100’e varan geri ödeme imkanı sağlanabiliyor.

Hepimizin bildiği gibi küresel iklim değişikliği en çok su kaynaklarımızı etkiliyor ve uzmanlara göre bu etkiler şiddetlenerek artmaya devam edecek.

Hızlı nüfus artışımıza bağlı artan su ihtiyacı, kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere bağlı aşırı su kullanımı gibi sebepler nedeniyle Türkiye’mizin yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı öngörülüyor. .

DSİ’nin paylaştığı rakamlara göre ülkemizin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp, yani kişi başı yaklaşık 1400 metreküp civarında.  Ancak, TÜİK’in 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini göz önünde bulundurulduğunda, mevcut su miktarı ve tüketimi sabit kaldığında kişi başı kullanımın 1120 m3/yıl civarında olacağı öngörülüyor.

Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık su miktarı 8.000 m3 ‘ten fazla olan ülkeler su zengini, 2.000 m3’ten az olan ülkeler su kıtlığı yaşayan ülkeler ve 1.000 m3’ten az olan ülkeler ise su fakirliği çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı

Bu kritik rakamlar atıksu geri kazanım ve kullanımının ülkemiz için kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Arıtılmış atıksular, peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabiliyor. Unutulmamalıdır ki atıksu alternatif bir su kaynağıdır.

Türkiye’de atık suların yeniden kullanım oranı henüz yüzde 4,5 seviyesinde. 2030 için hedeflenen oran ise yüzde 15.

Bu konuda hepimize düşen sorumluluklar olduğu bilinciyle Türkiye’mizin ve gezegenimiz için en #DoğruMühendislik çözümleriyle bu acil dönüşüm gereksiniminin bir parçası olmak adına 41 yıllık bilgi ve deneyimlerimizi tüm paydaşlarımızla paylaşmaya ve iş birliğine hazırız.

Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, temiz üretim çalışmaları kapsamında, ülkemizdeki sanayi tesislerinde tüketilen suyun azaltılması, mümkün olan her durumda arıtılmış atıksuların kullanımının yaygınlaştırılması tesisler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncelikli çalışmaları arasında yer almaktadır.

Biz 41 yıldır Çevre İçin tutku sloganıyla ülkemiz için katma değer üretiyoruz. Tüm sorularınız için +90 (212) 259 47 19 ve info@artas.com.tr’den bize her zaman ulaşabilirsiniz.  

Arıtma tesisleri teşvikleri - 2023