post-image

Biyometan nedir? Hangi alanlarda kullanılabilir?

Anaerobik çürütmede oluşan biyogazın enerji içeriğinin artırılması ve içerisindeki istenmeyen gazların (CO2, H2S vs.) giderilmesi için zenginleştirilmesi gerekmektedir. Zenginleştirilen biyogaza “biyometan” ismi verilmekte ve zenginleştirme sonrasında biyogazın hacimce metan içeriği genellikle >%95 olmaktadır.

Biyometanın kullanılabileceği başlıca alanlar şunlardır (Sun vd.,2015):

- Binalardaki ocaklarda (mutfakta) kullanım

- Doğalgaz boru hattına enjeksiyon

- Araç yakıtı olarak kullanım

Biyogazın zenginleştirilmesi amacıyla birçok farklı teknoloji kullanılmaktadır. Uygun çözelti ile yıkama, dondurma yoluyla ayırma, fiziksel ve kimyasal absorpsiyon, moleküler elek ile ayırma, membran ile ayırma, hidrat oluşturma ve biyolojik yöntemler biyogaz zenginleştirme teknolojilerinden bazılarıdır (Sun vd., 2015).

Kaynak:

Bu makalede bir kısmını alıntıladığımız, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin değerli biliminsanları Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Güven ve Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından hazırlanan, ülkemiz ve gezegenimiz için çok değerli olduğunu düşündüğümüz Türkiye Bilimler Akademisi TUBA tarafından yayınlanan bu yayına bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/bilim-ve-dusun/TUBA-978-605-2249-97-0_ch15.pdf