post-image

Küresel atık suyun yarısı arıtıldı, gelişmekte olan ülkelerdeki oranlar hala geride.

Utrecht Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, küresel atık suyun yaklaşık yarısının işlendiğini, önceki tahminlerde belirtilen yüzde 20'den daha yüksek bir oranda işlendiğini ortaya koyuyor. Bu olumlu bulguya rağmen, yazarlar gelişmekte olan ülkelerdeki işleme oranlarının hala çok düşük olduğunu ve ciddi tehditler oluşturduğunu belirtiyorlar. Çalışma ve veri seti, Earth System Science Data dergisinde Açık Erişim olarak yayınlandı.

144 milyon yüzme havuzu

Araştırmacılar, atık su üretimi, toplanması, işlenmesi ve yeniden kullanımının hacmini tahmin etmek için ulusal istatistikleri kullanıyor. "Küresel olarak, yılda yaklaşık 359 milyar metreküp atık su üretiliyor, bu da 144 milyon olimpik yüzme havuzuna denk geliyor," diyor Utrecht Üniversitesi'nden doktora öğrencisi ve çalışmanın baş yazarı Edward Jones. "Bu suyun yaklaşık yüzde 48'i şu anda arıtılmadan bırakılıyor. Bu, sıkça dile getirilen yüzde 80 rakamından çok daha düşük."

Sonuçlar, önceki çalışmalara kıyasla daha umut verici bir tablo çiziyor olsa da yazarlar hala birçok zorluğun varlığına dikkat çekiyor. "Özellikle dünya genelinde, gelecekteki nüfus artışının büyük ölçüde meydana geleceği gelişmekte olan ülkelerde arıtma oranlarının geride kaldığını görüyoruz," diye açıklıyor Jones. "Özellikle bu ülkelerde, atık su üretimi mevcut toplama altyapısı ve işleme tesislerinin gelişim hızından daha hızlı bir şekilde artabilir. Bu hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi tehditler oluşturuyor. Henüz çok yol alınması gerekiyor!"

Yaratıcı Yeniden Kullanım

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ana sorun, atık su toplama ve arıtma altyapısı için yeterli finansal kaynakların eksikliğidir. Bu durum özellikle gelişmiş işleme teknolojileri için geçerlidir. Bununla birlikte, yazarlar, atık su akışlarının yaratıcı yeniden kullanımı için potansiyel fırsatları vurguluyorlar; bu da geliştirilmiş atık su işleme uygulamalarının finanse edilmesine yardımcı olabilir.

"İşlenmiş atık suyun en açık kullanım alanı tatlı su kaynaklarını artırmaktır," diyor Jones. İşlenmiş atık su, zaten birçok kuru ülkede özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sulama suyu için önemli bir kaynaktır. Ancak küresel olarak üretilen atık suyun yalnızca yüzde 11'i şu anda yeniden kullanılıyor, bu da büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor.

'Atık'dan 'Kaynak'a

"Fakat tatlı su artırımı tek fırsat değil," diyor Jones. "Atık su aynı zamanda besin ve enerji kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip. Atık suyun 'atık' olarak değil, bir 'kaynak' olarak kabul edilmesi, daha iyi işleme yöntemlerinin ilerlemesi için önemli olacak."

Ancak yazarlar, atık su işleme tesislerinin düzenli olarak izlenmesi, güçlü yasalar ve düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, atık suyun yeniden kullanımının güvenliğini sağlamak için önemli olduğuna dikkat çekiyorlar. Yazarlar, atık suyun yeniden kullanımının artırılmasına yönelik başka bir önemli engel olarak da halkın kabulünü gösteriyorlar.

 

Bu ilginç çalışma ve ilgili makale, PANGAEA ve Earth System Science Data üzerinden burada ücretsiz olarak erişime açıktır.