post-image

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi Yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz ay "Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları" genelgesini yayımladı.

Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması hedefleniyor.

 

Tekstil sektörü, Türkiye’de yoğun su kullanan sanayiler arasında yer alıyor.

Türkiye’de 1 kg tekstil ürünü elde etmek için üretimde yaklaşık 95-400 litre arasında su kullanılıyor.

 

Bu genelgeyle;

·       Tekstil atık sularından kaynaklanan renk giderimi ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için tekstil işletmelerinde boya banyo atık sularında renk giderimi yapılarak tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yeniden kullanılmasını sağlayan teknikler zorunlu hale getirildi.

·       Su ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla atık suların arıtıldıktan sonra mümkün olan alanlarda yeniden kullanımının sağlanmasının, soğutma sularının ve kirletici yükü düşük olan atık suların mümkün olduğunca ayrı toplanması ve yeniden kullanılmasının da zorunlu tutulduğu kaydedildi.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada: Tekstil atık sularından kaynaklanan iletkenlik probleminin çözümü için de iletkenliği kaynağında azaltmak için su yumuşatma sistemlerinde kullanılan tuzlu su çözeltisinin içerdiği iyonların uygun bir teknoloji ile uzaklaştırılması da genelgeyle zorunlu hale getirildi.

 

“Tüm tekstil tesislerini kapsıyor.”

Genelge kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerini kapsıyor.

Bu tesislerde genelgede belirtilen teknikler kullanılarak enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması uygulamaları zorunlu kılındı.

·       Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024

·       5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025,

·       5 ton /gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması zorunludur.

“Tekstil sektöründe üretimde kullanılan yer altı sularının tüketimi kontrol altına alınacak”

Öte yandan su tüketiminin yoğun olduğu tekstil sektöründe, su tüketiminin azaltımı ve bilinçsiz yer altı suyu tüketimini engellemek açısından işletmede tüketilen su miktarının ölçülmesi, izlenmesi ve debisi cihazlar ve otomatik kapatma vanalarıyla kontrol altına alınacak.

Ayrıca su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde faaliyet gösteren tesislerin proses suyu ihtiyaçlarının OSB’den temin edilmesi ve OSB’ye ait atık su arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanımının geri kazanılması sağlanacak.

 

Genelge kapsamındaki tesislerin İş Termin Planlarını genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletmeleri gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://belge.adasoportal.com/Yazi/2023/1_12/tekstil.pdf