post-image

Tire Evsel Atıksu Arıtma Tesisi | 2018

2018 yılının Kasım ayında yapımı tamamlanarak devreye alınan Tire Atıksu Arıtma Tesisi, Tire ilçesinin atık sularını arıtmaktadır. 6796 m³/gün kapasiteli olan tesis ileri biyolojik yöntemle arıtma yapmaktadır. Tesiste 2019 yılında 1.512.908  m³ atıksu arıtılmıştır.

İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atık sular Küçük Menderes Nehri’ne boşalan Tabak deresine deşarj edilmektedir.

Tesiste giriş yapısı, ızgara yapısı, terfi merkezi, havalandırmalı kum ve yağ tutucular, fosfor giderim havuzları, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çamur geri devir pompa istasyonu, deşarj kanalı, çamur susuzlaştırma ünitesi ile blower binası, trafo binası ve atölye binasını içinde barındıran işletme binası bulunmaktadır.

Müşteri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)

Ana Müteahhit: ARTAŞ

Kapsam: Dizayn, İmalat, İnşaat ve Anahtar Teslim Teslimat;

Tesis: Gelişmiş C (karbon), N (azot), P (fosfor) giderimli #AtıkSu #Arıtma Tesisi

Kapasite: 11.733 m3/gün (80.000 Eş Değer Nüfus)

Proje Lokasyonu : İzmir / Türkiye