post-image

Türkiye 2030’dan itibaren su fakiri ülkeler kategorisine geçebilir.

Türkiye’nin su fakiri olmasını önlemek için ne yapılabilir?"

Su konusunda yayınlanan raporlar, Türkiye’nin 2030 yılından itibaren su baskısı yaşayan ülkelerden, su fakiri ülkeler kategorisine geçeceğini öngörüyor.

Türkiye’nin hemen hemen tüm tarım havzalarında yeterli sulama suyuna ulaşamayan çiftçilerin sulu tarım uygulamalarından kuru tarım uygulamalarına geçerek, ürün desenlerini değiştirmek zorunda kalması bu durumun en önemli kanıtı sayılabilir.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı:

2000 yılında 1652 metreküp

2020 yılında 1346 metreküp

2030 tahmini 1100 metreküp

Peki ne bu durumu önlemek için ne yapılabilir?

Uzmanlar su kaynaklarının korunmasının ve etkin kullanımının elzem olduğunu dile getiriyor. Bu konuda çeşitli uzmanların söylem ve yayınlarından derlediğimiz çözüm önerileri:

·     Sadece su ve su kaynakları bazında bilimsel ve uygulanabilir teknolojilere yönelik politika ve eylem planlarına öncelik verilmeli,

·     Havza bazında doğru su yönetim politikaları izlenmeli.

·     Bilinçli tüketim uygulamaları geliştirilmeli

·     Kentlerde su kaynakları verimli kullanılmalı, öncelikle içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçaklar önlenmeli.

·     Sanayide özellikle suyu yoğun kullanan endüstrilerde temiz üretim uygulamaları ve en iyi üretim teknikleri ile su tüketimi azaltılmalı,

·     Oluşan atık suların iyi derecede arıtılarak endüstriyel proseslerde ve farklı alanlarda tekrar kullanımı sağlanmalı,

·     Tarımsal sulamada sulama yöntemleri değiştirilmeli,

·     Evsel nitelikli atık suların tarımsal sulamada kullanımına yönelik ileri arıtma uygulamaları yaygınlaştırılmalı.

·     Özellikle oluşan atık suların iyi kalitede arıtılarak yararlı kullanım amaçlarına yönelik olarak tekrar değerlendirilmesi amacıyla teknolojiler uygulanmalıdır.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye; akarsuları ve gölleri ile düşünüldüğünde su kaynakları bakımından zengin gibi görünüyor. Ancak gerçek böyle değil. Türkiye su stresi yaşayan bir ülke ve gün geçtikçe su fakiri bir ülke olma yolunda ilerliyor.