Atıksu Çökeltim Havuzları

E-Bülten'e Kayıt

Sudan daha yoğun olan katı maddelerin uygun şartlarda yer çekimi etkisiyle çöktürülme suretiyle sudan ayrılmasını sağlayan arıtma üniteleridir. Çöktürmede amaç; arıtılmış atıksu kolayca işlenebilecek kadar yüksek katı madde konsantrasyonuna sahip bir arıtma çamuru elde etmektir. İmalat programımızda bulunan ve çapları 10 m den 30 mye kadar olan çamur ve köpük sıyırıcı sistemler sayesinde dip çamurunun ve köpüğün etkin bir biçimde sıyırıllması sağlanmaktadır.