Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri (DAF)

E-Bülten'e Kayıt

Atıksu içersindeki sudan hafif gerek sıvı gerek katı maddelerin yüzdürülerek su yüzüne toplanmasını ve sıyrılmasını sağlayan ünitelerdir. Kapasiteleri 10 m3/saate kadar olan Arta? imalaty bu üniteler ya? ve sabun üretimi ile gyda sektörlerinde kullanylmaktadır.