Flokülasyon Üniteleri

E-Bülten'e Kayıt

Kimyasal hazırlama ve dozlama üniteleri ile flokülasyon için suya polielektrolit çözeltisi dozlanarak koagülasyonda oluşan pıhtıların irileşmesi ve sudan ayrılabilir yapıya ulaşması sağlanmaktadır. Flokülasyon ünitelerinde su ve kimyasal maddenin tam karışımı için Artaş imalatı paletli karıştırıcılar kullanılmaktadır.