Hava Arıtma Üniteleri Kurulumu, Hava Arıtma Tesisi Kurulumu,

E-Bülten'e Kayıt

Baca gazı arıtma, desülfürizasyon ile hayata temiz nefes veriyoruz.

 
Artaş tasarımı baca gazı yıkama ve desülfürizasyon tesisleri ile yağ kazanları veya katı atık yakma tesislerindeki bacalardan atmosfere verilen atık yanma gazlarının arıtılarak hava kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak atmosfere verilmesi sağlanır.
 
Böylelikle, ekonomik bir şekilde, düşük yer ihtiyacı gösteren, bakımı kolay ünitelerle baca gazının %99’lara varan verimlerle arıtılması sağlanır. Yatay ve dikey akışlı gaz yıkayıcılar arıtılacak gazın özelliğine, mevcut yer ve enerji ihtiyacına göre tercih edilmektedir. Tüm gaz yıkayıcılar ve kapsamındaki ekipman/enstrümanlar korozyona mukavim malzemelerden imal edilmektedir. Baca gazı yıkama, desülfürizasyon tesislerinde atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suların geri kullanımı ve bacagazı enerjisinin geri kazanımı ile komple paket çözümler uygulamaktayız.