Artas Su Arıtma,Hava Arıtma,Atık Arıtma,Bioenerji Tesisleri

E-Bülten'e Kayıt


Misyonumuz

Öncü ve yaratıcı çözümlerle meslek ilkelerini, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ön plana alarak hizmet kalitesini sürekli olarak yükseltmektir.

Vizyonumuz

Çevre ve Biyoenerji alanında Türkiye’nin lider şirketi olarak, 2022 yılında Türkiye’nin ilk 500 sanayi şirketi arasında yer almaktır.

KALİTE, ÇEVRE ve İSG POLİTİKAMIZ

ARTAŞ A.Ş. olarak Çevre Koruma Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji (Biyoenerji) konusundaki faaliyetlerini sağlarken;

 

* Ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin istek ve beklentilerini uygun, zamanında, taahhüt edilen şartlarda, uluslararası standartlara uygun olarak teslim etmeyi,

* Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

* Çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,

* İSG tehlikelerini ve risklerini ortadan kaldıracak faaliyetler planlamayı / uygulamayı,

* Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesi ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı,

* Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi,

* Doğal kaynak ve enerji kullanımını azaltmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi,

* Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, faaliyetlerimiz nedeniyle paydaşlarımızın ve çevrenin maruz kalabileceği tehlike ve riskleri en aza indirmeyi,

* ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,

* Gerekli kaynakları temin ederek, entegre yönetim sisteminin etkinliğini, süreçlerin performansları ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,

* Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin İSG ile ilgili görüşlerinin alınması ve sistem iyileştirme çalışmalarına katılımını,

* Küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi ve öncülük etmeyi,

 

Taahhüt ederiz.

20.07.2021

Yasemin ÖZTAŞKENT

Genel Müdür V.