Kimyasal Durultma Üniteleri

E-Bülten'e Kayıt

Kimyasal durultma ünitelerinde sağlanan durgun hidrolik koşullarda atıksu ve floklar birbirinden ayrılarak tortu dip çökelti olarak ünitenin tabanında toplanmaktadır.İmalat programamızda bulunan ve çapları 10 m den 30 mye kadar olan çamur ve köpük sıyırıcı sistemler sayesinde dip çamurunun ve köpüğün etkin bir biçimde sıyrılması sağlanmaktadır.