Koagülasyon Üniteleri

E-Bülten'e Kayıt

pH ölçümü cihazy kontrolünde pHı koagülasyon için uygun aralığa getirilen atık suya koagülant çözeltisi dozlaması yapılarak kirliliği oluşturan kolloidal danelerin pıhtılaşması sağlanmış olacaktır. İşlem sırasında su ve kimyasal maddenin tam karışımı için hızlı karıştırma işlemi uygulanmaktadır. Kimyasal hazırlama ve dozlama sistemleri bu ünitelere adapte edilebilmektedir.