Koku Giderim Sistemleri, Endüstriyel Tesislerde Koku Giderim

E-Bülten'e Kayıt

ÜRÜN GÖRSELİ

Ürün Bilgileri

ardes® Koku Giderim Sistemleri

2.000 / 100.000 m³ saate kadar koku problemine son!

Gaz yıkayıcılar ile Avrupa standartlarında ve kalitesinde çözümler

Endüstriyel tesislerde

Kimyasal tesislerde

Gıda proses tesislerinde

Laboratuvarlarda

Evsel ve endüstriyel atık tesislerinde

Kullanılan yerler

Prosesin cinsi

- Kristal cam sanayi
- Petrokok, kalsinasyon tesisi
- Bakır, kurşun, magnezyum, çinko, sülfirik asit işleme tesisleri
- Alüminyum rafinasyon tesisi
- Fosfat, fosforik asit tesisleri
- İlaç, gıda işleme tesisleri
- Galvano tesisleri
- Refrakter tesisleri
- Kağıt sanayii

ardes®'in Üstünlükleri

- Yüksek kapasite aralığı (2.000 - 70.000 Nm³/h),
- Dayanıklı tasarım ve imalat
- Çeşitli atık gazların giderimi için esnektasarım;
HF, H2SO4 gazı
SO3, SO2, karbon partikülleri, duran inorganik atıklar
Tuz, SO3, inorganik esaslı duman
AlCl3, HCl, SO2, SO3, Al2O3
Florid duman
HF, florid gazlar, P2O5 dumanları
Duman, koku, aldehitler, organik asitler
NH4Cl gazları, ZnO, kromik asit, siyanür gazları
HF gazı,NH3, SO2, Na2SO4, (NH4)2SO3, H2SO4 gazları, (NH4)2SO3 gazı, soda HS, SO2 gazları, Na2SO4 partikülleri, Hidrokarbon artıkları
- Otomatik kontrol
- ISO 9001, ISO 140001 ve OHSAS 18001 normlarına göre üretilmektedir.
- Satış sonrası profesyonel servis hizmeti sağlanmaktadır.

Yatay akışlı gaz yıkayıcı

Hava kirliliğine karşı kullanılan maliyeti düşük bir arıtma sistemidir. Özellikle, anında gaz ve 3 mikrondan büyük parçacıkların arıtımında çok etkilidir. Arıtılacak gaz atıklar yatay olarak gaz yıkayıcıya verilir. Yıkama sıvısı gaza karşı yönde püskürtülerek yıkama sağlanır

Korozyona karşı mukavim maddelerden yapılan tıkanma olasılığı olmayan yatay akışlı yıkayıcıları çok az sıvı harcar ve hiçbir tıkanma riskine izin vermeden az bir enerji ile çok miktarda gazın hızlı olarak geçişi sağlanır. Cihazın basınç kaybı minimum seviyededir.

Ters akışlı gaz yıkayıcı

800 ile 1500 mm’lik dolgu yatağı % 99 randımanla eriyik haldeki toksit gazları tutar ve %98 randımanla sıvı geçişiyle ayırma söz konusu olduğunda, 5 mikronluk ve daha büyük parçacıkların tutulmasını sağlar. Tamamıyla PVC-CTP ile yapım halinde korozyona karşı maksimum direnç, düşük bir ağırlık ve minimum bakım ihtiyacı elde edilir.