Paket Evsel Atıksu Arıtma Üniteleri, Tatil Köyleri için

E-Bülten'e Kayıt

ÜRÜN GÖRSELİ

Ürün Bilgileri

Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim mahalleri ve sanayi kuruluşları için ekonomik çözümler 

Faaliyet alanları
– Tatil köyleri
– Oteller
– Hastaneler
– Şantiyeler
– Yazlık siteler

arpak® Paket Evsel Atıksu Arıtma Üniteleri

 • arpak® paket evsel atıksu arıtma cihazlarının üstünlükleri
  – Arıtılmış su kalitesi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde verilen değerle uygundur
  – TSE belgesine sahiptir
  – Estetik bir görünüşü olan kompakt bir cihazdır
  – Taşınabilir paket cihaz olup montajı kolaydır. Sadece atıksu girişi ve arıtılmış su çıkış bağlantılarını yapmak yeterlidir
  – Çamur çürütme bölmesi vardır. Sürekli çamur deşarj gerektirmez
  – Otomatik çalışır
  – Minimum bakım ihtiyacı gösterir
  – İşletmeye alma süresi kısadır. Özellikle yazlık siteler ve tesislerde kış ayları boyunca çalıştırılmayan üniteler, istendiğinde çok kısa sürede devreye alınabilir
  – Minimum yer ihtiyacı gösterir
  – Çelik konstrüksiyon olup, içi ve dışı korozyona dayanıklı epoks ile boyanmıştır
  – Koku ve sinek problemi yoktur
  – Tesisi çalıştırmak için teknisyen yeterlidir
  – Minimum enerji sarfiyatı göstermektedir
  – Tıkanma problemi yoktur
  – Üretim ve imalat hataların karşı iki sene müddetle garantilidir
  – 100-2400 kişiye cevap verebilecek şekilde dizayn edilen Arpak® cihazları gerektiğinde katodik koruma ile yer altına yerleştirilebilir

Paket ünite kapsamındaki ekipmanlar
Arpak paket evsel atıksu arıtma cihazları aşağıdaki ekipmanlar ile kompledir

 

Epoksi boyalı, çelik gövdeli paket biyolojik arıtma cihazı
– Havalandırma bölümü
– Durultma bölümü
– Aerobik çamur çürütme bölümü
– Hava dağıtım difüzörleri
– Paralel plate seperatörleri

 

Roots tipi blower
– Giriş-çıkış susturucuları
– Hava filtresi
– Titreşim takozları

 

Çamur sirkülasyon sistemi
– Mamut pompalar
– Elektrik kontrol paneli
– Etanj, TSE’li elektrik aksamı

arpak® çalışma prensibi

Havalandırma, paralel plate seperatörlü durultma, aerobik çamur çürütme bölümlerinden oluşan kompakt bir ünite olan cihaz biyolojik kontaks stabilizayon prensibine göre çalışır.

Paket ünite bünyesindeki bir blower ile temin edilen hava ince dağıtıcı nozullarla cihaza verilmekte, böylece çok ince hava kabarcıkları elde edilmektedir.

Havalandırma bölmesindeki aktif çamur ve oksijen varlığında gelişen mikroorganizmaların oluşturduğu floklaşmış çamur, durultma bölmesinde sağlanan durgun hidrolik koşullar altında çökelmektedir.

Durulmuş su üstten savaklanarak alıcı ortama verilebilir veya rekreasyon amaçlı sulama için kullanılabilir.

Çamurun havalandırma bölümüne geri devri ve çamur çürütme bölmesine aktarılması mamut pompa ile sağlanır. Aerobik çamur çürütme bölmesine alınan aşırı çamur, bu bölmede havalandırılarak stabil hale gelmesi sağlanmaktadır. Stabil hale gelen çamur uzun periyodlarla çekilebilmektedir.

Birden fazla sayıda yerleştirilen cihazlar kademeli olarak devreye girebilir. Sezonluk yerlerde, sezon dışında cihazlardan bir veya bir kaçı devreden çıkarılarak ekonomi sağlanır.

 

İsteğe bağlı uygulamalar
– Atıksu terfi pompası
– Yedek blower
– Klor depo tankı ve dozaj pompası
– Yüzey koruma malzemesi değişikliği
– Toprağa gömülü tesisler için katodik koruma
– Su filtrasyon ünitesi
– Soğuk iklimler için termoizolasyon
– Çamur presleri