Paket Membran Biyoreaktör Sistemleri,Yeni Konut Yapılanmalar

E-Bülten'e Kayıt

ÜRÜN GÖRSELİ

Ürün Bilgileri

Toplumun ve endüstrilerin ihtiyacı olan içme suyu temini, sınırlı kaynaklar, maliyeti günden güne yükselmekte olan içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri ve katılaşan çevre yönetmelikleri karşısında yeni çözümler gerektirmektedir. ARTAŞ, Paket Membran Biyoreaktör Sistemi’ni (armbr®), hem günümüz ve hem de gelecek için uygulanabilir nihai bir çözüm olarak sunmaktadır. 

armbr® Paket Membran Biyoreaktör Sistemleri
 • Faaliyet Alanları
  – Yeni Konut Yapılanmaları
  – Ulusal Parklar
  – Oteller ve Tatil Köyleri
  – Üniversiteler
  – Sistem İyileştirme Projeleri
  – Belediyeler
  – Endüstriyel Atıksu Geri Kazanımı
  – Gri Su Geri Kazanımı

   

  armbr® Sistemi Kapsamındaki  Ekipmanlar
  – İnce Izgara
  – Anaerobik Tank
  – Denitrifikasyon Tankı
  – Nitrifikasyon Tankı
  – MBR Tankı
  – Çamur Havuzu
  – Dozaj Ünitesi

   

  armbr® Sistemi Üstünlükleri
  – 5 mg/L BOİ, 2 mg/L AKM, 10 mg/L Toplam Azot değerlerine ulaşan çıkış suyu ile yüksek arıtma verimi
  – Patojen ve Koliform Giderimi
  – İleri Azot ve Fosfor Giderimi
  – Dezenfekte edilmiş çıkış suyu
  – Yüksek ve değişken kirlilik yüklerini rahatlıkla arıtabilir
  –  Ekipmanlar önceden monte edilmiş olarak hazırlanır
  – Kompakt dizaynı ile kolay idare edilebilir
  – Montajı pratik olup, küçük ayak izine sahiptir
  – Modülerdir, kapasitesi arttırılabilir
  – Esnek proses seçenekleri ile kullanıcı dostudur
  – Kötü koku problemi yoktur
  – Üstün performansta çamur ayırmaya olanak sağlar, çamur üretimi çok düşüktür
  – Üretim testleri yapılmıştır, devreye alma süreci hızlıdır
  – Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir
  – Tam otomatiktir, işletme için minimum operatör dikkati yeterlidir
  – Üretim hatalarına karşı 2 yıllık müddetle garantilidir
  – ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 normlarına göre üretilmektedir
  – Satış sonrası profesyonel servis hizmeti sağlanmaktadır.

armbr® Çalışma Prensibi

Biyolojik sistemler, atıksudan çözünmüş ve askıda katı maddelerin ayrılması için dizayn edilen proseslerdir. Geleneksel atıksu arıtma sistemlerinde askıdaki maddeleri ayrıştıran çöktürme ve filtrasyon üniteleri yerine MBR kullanılarak; askıdaki maddelerin membran bariyerinde tutulması sağlanır.

armbr® sistemi, kompakt bir yerleşim ile küçük ayak izi ve düşük ilk yatırım ve işletme maliyetine sahiptir. Bu özellikleri yüksek kalite çıkış suyu elde edilmesine olanak veren üstün performansıyla birleştirmektedir. ARMBR sistemi tam otomasyona sahip PLC ile kontrol edilmektedir. Sistemde kullanılan membranlar plakalı veya hollow fiber olarak tercih edilmektedir.

armbr® sistemi dayanıklıdır ve işletme için minimum çaba gerektirmektedir. Sistemde batık membranlar kullanılmaktadır. Bu sayede küçük bir ayak izi ile yüksek kalite çıkış suyu elde edilmektedir. Azot giderimi ön denitrifikasyon konfigürasyonu ile yapılırken fosfor giderimi opsiyonel şekilde kimyasal olarak sağlanabilmektedir.

Atıksu biyoreaktöre girerek mikroorganizmalar ilekarşılaşır. Karışım MBR odasına pompalanarak basınçlandırılmış olarak membranlardan geçirilir. Ürün suyu deşarj edilirken mikroorganizmaların biyoreaktöre geri devri gerçekleştirilir.  Fazla çamur, çamur yaşını sabit tutmak amacıyla belli aralıklar ile sistemden uzaklaştırılır. Membranlar düzenli olarak geri yıkama ve/veya kimyasal yıkama ile yıkanır.

               

                                                                                                                                                             

Laboratuvar Cihazları                                                                                                                                                                                             Arıtma için kullanılan armbr® sistemlerimizin yanında, armbr® markalı laboratuvar cihazlarımız da mevcuttur. Laboratuvar tipi ve pilot ölçekli armbr® cihazlarımızla, laboratuvar ölçeğinde de membran biyoreaktör uygulamaları ve test çalışmaları yapabilir, büyük ölçekteki sonuçları laboratuvar ölçeğinde test ederek görebilirsiniz. Labortuvar tipi armbr ürünlerimiz için satış ekibimizle igk@artas.com.tr adresine e-posta göndererek veya (0212)2594719 numaradan teklif departmanını tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Opsiyonel Ekipmanlar

– Dezenfeksiyon Ünitesi (UV veya NaOCI dozajı)
– Kimyasal Fosfor Giderimi Ünitesi
– Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
– Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi