Ultrafiltrasyon Ünitesi, Belediyeler için Ultrafiltrasyon

E-Bülten'e Kayıt

ÜRÜN GÖRSELİ

Ürün Bilgileri

aruf® Ultrafiltrasyon Ünitesi

Kullanım Alanları
- Belediyeler
- Deniz Suyu Ön Arıtma
- Endüstriyel Su Geri Kazanım
- Atık Su Geri Kazanım
- Yüzey Suları Ön Arıtım
Kapsamındaki Ekipmanlar - Ön Filtre - UF Modül

aruf® Ultrafiltrasyon Ünitesi

Kullanım Alanları
- Belediyeler
- Deniz Suyu Ön Arıtma
- Endüstriyel Su Geri Kazanım
- Atık Su Geri Kazanım
- Yüzey Suları Ön Arıtım  

Kapsamındaki Ekipmanlar
- Ön Filtre
- UF Modül
- Besleme pompası
- Ters yıkama pompası
- CEB Dozaj Ünitesi
- Kontrol Ünitesi
Opsiyonel Ekipmanlar
- CIP ünitesi
- Uzaktan kontrol ve operasyon  

aruf® Çalışma Prensibi   aruf®, kaliteli su üretmek adına ham sudan makro moleküllerin ve partiküllerin uzaklaştırılması için doğru filtrasyon çözümüdür. aruf®,su arıtma tesislerinde veya bağımsız sistemler olarak mevcut ikincil (koagülasyon, flokülasyon, sedimentasyon) ve üçüncül filtrasyon (kum filtresi ve klorlama) sistemlerinin yerine kullanılır. Yüksek askıda katı madde içeren suyun arıtılmasında aruf®,öncesinde kaba filtrasyon, flotasyon gibi bazı ön arıtım sistemleri kullanılır. aruf®, tat, koku içermeyen, sürekli yüksek kalitede su temin eder. aruf®,tamamen otomatik çalışma için tasarlanmıştır.  

Kontrol sistemi, ultafiltrasyon işleminin çeşitli çalışma modlarını (filtrasyon, temizleme ve ters yıkama) otomatik kontrol etmek için kullanılır.